Обласний Центр медико - соціальної експертизи

Обласний Центр медико - соціальної експертизи


(Украина, Закарпатская область, г.Ужгород)

Контактная информация

Контактное лицо: Іван Михайлович Тупиця
Телефон: 0-312615764
Факс: 0-312615764
Написать письмо
Перейти на сайт компании
 

Информация о компании

Закарпатський обласний Центр медико – соціальної експертизи

Основні дані. 
Що це за заклад. Закарпатський обласний Центр медико – соціальної експертизи
 ( надалі Центр МСЕ ) створений 01.06.2002 року на основі медико – соціальних експертних комісій області, згідно розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 11.06.02 р. № 248 „ Про обласний Центр медико – соціальної експертизи”.
 Чим займається. Обласний Центр МСЕ є державною медичною установою, що здійснює медико – соціальну експертизу населення, сприяє проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосуванню їх до суспільного життя. Медико – соціальній експертизі підлягають особи, які втратили здоров’я внаслідок захворювань, травм та вроджених дефектів, що обмежують їх життєдіяльність , а також особи, які за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку або звільнення від виконання відповідних обов’язків тощо. Медико – соціальна експертиза виявляє компенсаторно – адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприятиме реабілітації та адаптації інваліда. Види необхідної матеріальної, соціально – побутової та медичної допомоги інвалідам визначаються органами медико – соціальної експертизи в індивідуальній програмі реабілітації. Обласний Центр МСЕ підпорядковується управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
 Нормативно – правові засади діяльності. Структури Центру МСЕ утримуються за рахунок місцевого бюджету. ОЦМСЕ очолює головний лікар – головний експерт області по МСЕ, голова обласної контрольної МСЕК, який призначається начальником управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації за погодженням з Головним управлінням медико – соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я . Головний лікар підпорядкований їм у своїй діяльності.
  Положення про Центр МСЕ, структуру, кошторис та штатний розпис затверджується управлінням охорони здоров’я.
 Обласний Центр МСЕ забезпечує фінансово – господарську діяльність, ведення бухгалтерського обліку та звітності, касової та розрахункової дисципліни, розподілу коштів, інвентаризації тощо. Забезпечується медичним оснащенням, апаратурою, транспортними засобами, медикаментами, зв’язком, оргтехнікою та іншими необхідним для якісного та своєчасного проведення медико – соціальної експертизи населення.
Обласний Центр МСЕ є самостійною установою, його структурні підрозділи можуть розміщуватися в єдиному комплексі або бути територіально відокремленими і відповідати санітарно – гігієнічним вимогам, що пред’являються до цих закладів.
 Обласний Центр МСЕ користується правами юридичної особи, має бланк, печатку із зображенням державного гербу України і штамп із своєю назвою .Обласна контрольна МСЕК , обласні спеціалізовані , районні та міжрайонні комісії мають свою печатку та штамп зі своєю назвою.
 У своїй діяльності обласний Центр МСЕ користується діючим законодавством, відповідними нормативними та інструктивними документами, рішеннями обласної державної адміністрації, наказами, постановами та вказівками МОЗ України, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, іншими нормативними актами.
Обласний Центр МСЕ має правила внутрішнього трудового розпорядку, якими регламентуються порядок роботи та функціональні обов'язки працівників.
  Центр МСЕ веде обліково-звітну документацію згідно форм та термінів, встановлених МОЗ України. Для проведення обліку та аналізу звітних форм обласний Центр МСЕ має право використовувати обчислювальний центр (відділення статистики)установ охорони здоров'я або проводити самостійну обробку статистичних даних на ЕОМ.
Обласний Центр МСЕ веде облік кадрів. Він є учбовою базою для лікарів ЛКК, медичних установ, медико-соціальних експертних комісій.
Обласний Центр МСЕ організує клініко-експертне обстеження хворих та інвалідів в лікувально-профілактичних закладах,клініках НДІ відновного лікування та експертизи працездатності інвалідів. Надає консультативну,методичну та правову допомогу.
Додаткові відомості. Перевірка роботи і ревізія фінансово – господарської діяльності Центру МСЕ проводиться управлінням охорони здоров’я, управліннями та відділами МОЗ України і КРУ.
  Структура закладу.
Структурні підрозділи обласного Центру МСЕ.
Опис основних підрозділів закладу. В структуру обласного Центру МСЕ входить: адміністративно – господарська частина, медико – соціальні експертні комісії ( надалі – МСЕК). В складі Центру МСЕ функціонує 10 медико – соціальних експертних комісій, в т.ч.:
• 1 обласна контрольна медико – соціальна експертна комісія.
• 3 обласні спеціалізовані медико – соціальні експертні комісії ( обласна серцево – судинна та психоневрологічна ) ;
• 4 міжрайонні медико – соціальні експертні комісії загального профілю : Ужгородська, яка обслуговує м. Ужгород, Ужгородський район, смт. Перечин, смт. В.Березний;
Мукачівська, обслуговує м. Мукачево, Мукачівський район, м. Воловець, м.Свалява ;
Хустська, яка обслуговує м. Хуст, Хустський район, смт. Міжгір’я ;
Виноградівська, яка обслуговує Виноградівський та Берегівський райони.
• 2 районні медико – соціальні експертні комісії загального профілю:
Іршавська, яка обслуговує Іршавський район, Тячівська та Рахівська , що обслуговують Тячівський та Рахівський райони , відповідно.
Ужгородська Мукачівська Хустська Виноградівська Серцево - судинна Психоневрологічна Рахівська Тячівська Спец.фтизіо-пульмон. 
  міжрай міжрай міжрай міжрай обл. спец. обл. спец. рай. рай. обл.спец.  медико – соціальні комісії утворюються, реорганізовуються та ліквідуються управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
Формування чисельності МСЕК проводиться з урахуванням чисельності обслуговуваного населення віком 18 років і старше. Міські, районні комісії утворюються, як правило , з розрахунку одна комісія на 100000 населення віком 18 років і старше, а міжрайонні - у районах і містах з меншою кількістю населення. В залежності від рівня структури захворюваності та інвалідності створюються спеціалізовані комісії: кардіологічні, психіатричні, онкологічні, та інші. Обласні МСЕК створюються з розрахунку один склад на п’ять первинних комісій.

Медико – соціальні експертні комісії проводять свою роботу на базі лікувально – профілактичних установ, які надають їм приміщення , медичне та господарське обладнання, необхідне для експертизи хворих та зберігання документів, а також забезпечують їх санітарним транспортом для огляду хворих вдома та контролю за виконанням індивідуальних програм реабілітації .
 Медико - соціальні експертні комісії керуються в своїй роботі Постановою Кабінету Міністрів України № 83 від 22.02.1992р. “ Про затвердження Положення про медико - соціальну експертизу і положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда”,” „Положенням про медико-соціальну експертизу”, ”Положенням про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда” , іншими законодавчими та нормативними документами, що регламентують їх роботу. В склад комісій загального профілю входять 3 лікарі – експерти з основних спеціальностей ( терапевт, хірург, невропатолог), один з яких є головою комісії, а також фахівець з медико – соціальної реабілітації ( лікар – реабілітолог) та психолог. В склад МСЕК спеціалізованого профілю входить 2 лікарі – спеціалісти по профілю комісії ( один з них голова комісії), лікар – експерт ( терапевт або невропатолог), лікар – реабілітолог та психолог.
З 1 січня 2007 року обласний Центр МСЕ було реорганізовано : зі складу Центру виключена Іршавська районна МСЕК та створена фтизіатрично – пульмонологічна МСЕК ( згідно наказу УОЗ від 29.12.2007 року ) . Фтизіатрично – пульмонологічна МСЕК створена задля потреб хворих та інвалідів з хворобами інфекційної та дихальної системи ( за останні 3 роки хворих на туберкульоз збільшено в 2 рази в порівнянні з 2004 роком .)
Назва підрозділу.
I.Адміністративно – господарська частина. 
Функції підрозділу. В склад адміністративно – господарської частини ( надалі АГЧ) входять : головний лікар, який організовує роботу Центру. Головний лікар, головний-експерт області по МСЕ несе персональну відповідальність за організацію та якість медико - соціальної експертизи в області:
- здійснює адміністративне та організаційно –методичне керівництво медико - соціальною експертизою в області;
- здійснює прийом та звільнення працівників Центру МСЕ у відповідності з чинним законодавством;
- організує статистичний облік та аналіз результатів експертної діяльності Центру з щорічним складанням інформаційно - аналітичного огляду;
- розробляє і контролює виконання плану міроприємств по систематичному підвищенню кваліфікації працівників.
- аналізує помилки та недоліки в роботі комісій і приймає міри до їх усунення;
- проводить експертну оцінку діяльності МСЕК області;
- проводить систематичний прийом громадян, інвалідів, працівників медичних установ та органів соціального забезпечення з питань медико- соціальної експертизи, реабілітації та адаптації інвалідів;
- організує спільно з іншими медичними установами, науковими та громадськими організаціями науково-практичні конференції, семінари з питань медико-соціальної експертизи;
- організовуе та проводить засідання науково-практичного товариства –Ради Експертів;
- вирішує інші питання організації та роботи Центру МСЕ.
  Завідуючий господарством ( проводить адміністративно – господарське забезпечення роботи МСЕК області, проводить консультацію з технічних питань ) , інспектор по кадрам ( спеціаліст по кадровому забезпеченню Центру) , секретар – друкарка ( спеціаліст з впровадження автоматизованої системи управління Центром ( комп’ютерів, сканерів, факсу, копіювальних апаратів тощо), в її функціональні обов’язки входить діловодство , 1 мед реєстратор ( консультанти з медичних питань) , юрисконсульт (проводить консультацію МСЕК з юридичних питань, проводить правовий захист рішення медико – соціальних експертних комісій, яке може бути оскаржене в установленому порядку згідно „ Положення про МСЕ „ та в суді.).


 

Общая информация

Название: Обласний Центр медико - соціальної експертизи
Тип компании: государственная организация/бюро/комиссия
Предоставляемые товары и услуги: Медико-соціальна експертиза
Потребляемые товары и услуги: встановлення груп інвалідності
Адрес: Перемоги, 22/24 (Украина, Закарпатская область, г.Ужгород)
Почтовый индекс: 88018
Реквизиты: Код організації 26463542